Masă caldă pentru elevii din învăţământul profesional

Vor beneficia de masă caldă elevii din învăţământul profesional și dual şi de servicii de catering, nu doar în cantine școlare, potrivit legii promulgate de șeful statului, scrie Agerpres.

Potrivit legii care vizează modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, elevii din învățământul profesional, tehnic și dual vor primi cazare gratuită în internate și mese gratuite timp de 3 ani, nu doar în cantinele școlare, ci și prin servicii de catering.

“Cheltuielile se pot asigura, în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie şi din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale acestora”, se arată în legea promulgată de șeful statului.

Cheltuilele pentru cazare pot fi asigurate și din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale județelor, după caz, prin hotărâri ale autorităților.

Alineatul (8¹) al articolului 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011 are următorul cuprins.

„(8¹) Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani, precum și elevii din învățământul dual pot beneficia de masă gratuită în cantinele școlare sau prin servicii de catering și cazare gratuită în internatele școlare. Cheltuielile pentru cazarea și masa acestora se pot asigura, în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație, și din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale județelor, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale acestora.”

Leave a Reply

%d blogeri au apreciat: