conţinuturile paginilor

DESPRE NOI

Asociația Culturala Flower Power a organizat încă de la momentul inființării(2013), concerte, spectacole, evenimente pentru copii, tabere de teatru și film, proiecte culturale diverse, dedicate copiilor și adolescenților. 

Asociația Culturală Flower Power este o asociație non-guvernamentală al cărei principal obiectiv este susținerea și promovarea tinerilor artiști și a proiectelor lor. Asociația are drept membri actori, regizori, manageri culturali, profesioniști tineri și și-a propus să identifice și să aplice noi modalități de utilizare a pedagogiei din arte, în special din actorului, în educație.

Misiunea Asociației Culturale Flower Power

Misiunea ACFP este de a crea proiecte și programe care să susțină activitățile tinerilor artiști și comunicarea reală dintre aceștia și celelalte instituții și entități care pot contribui la dezvoltarea și derularea proiectelor lor, precum și implicarea lor în diverse domenii: educație, organizare de evenimente, formare profesională, formulare de politici culturale adaptate contextului cultural internațional.

Prezentare AFCP 2020 by Asociatia Culturala Flower Power on Scribd


Scopul Asociaţiei  Culturale FLOWER POWER este de a desfăşura activităţi de promovare a educației non-formale și extrașcolare, culturii şi activităţilor culturale, precum şi a cetăţeniei şi democraţiei europene, la nivel local, naţional, european şi internaţional.

Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia Culturală „FLOWER POWER” îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

 • Promovarea valorilor culturale, morale şi tradiţiilor populare româneşti şi universale;
 • Încurajarea acţiunilor de cooperare culturală;
 • Acţiuni de promovare a turismului durabil şi de protejare a mediului şi a naturii;
 • Punerea în valoare, mediatizarea şi prezentarea unor zone cu potenţial cultural și turistic;
 • Desfăşurarea de activităţi ecologice;
 • Promovarea acţiunilor de informare şi de creştere a conştientizării publice, a oportunităţilor României în noul context european;
 • Acţiuni de educare a tinerilor prin artă şi cultură, organizarea de cursuri, colocvii şi alte manifestări de profil;
 • Colaborarea cu diverse persoane fizice, autorităţi locale, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale, non-guvernamentale din ţară şi din străinătate, pentru punerea în practică a unor proiecte de interes comun, iniţierea şi derularea unor programe vizând sprijinirea activităţilor instituţiilor administraţiei publice locale şi iniţierea unor campanii de advocacy care să aibă drept rezultat întărirea legăturii dintre organismele guvernamentale şi societatea civilă;
 • Ameliorarea calităţii vieţii în Europa prin promovarea unei cooperări susţinute între organizaţiile diferitelor state membre ale U.E;
 • Promovarea comunicării interumane, educarea şi informarea societăţii civile, desfăşurarea de activităţi caritative şi voluntariat;
 • Implicarea tinerilor şi adulţilor în activităţi civice de interes comunitar;
 • Implicarea în proiecte ale comunităţii locale, parteneriat cu autorităţile publice şi organizaţii non-guvernamentale din ţară şi străinătate, care să susţină realizarea unor proiecte educaţionale menite a dezvolta spiritul de acţiune al tinerilor;
 • Organizarea de consfătuiri, cursuri de pregătire, seminarii ştiinţifice, simpozioane, festivaluri, dezbateri publice, organizarea de marşuri, manifestări publice, potrivit legii;
 • Realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, filme şi alte materiale informatice;
 • Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;
 • Organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice, simpozioane, emisiuni radio-TV subordonate obiectivelor
 • Efectuarea de studii, cercetări şi programe pentru dezvoltarea educaţiei formale şi non formale a tinerilor şi adulţilor, oferind individului noi oportunităţi de integrare educaţională, culturală, profesională şi comunitară, în colaborare cu diverse instituţii de specialitate: universităţi, licee, şcoli, inspectorate şcolare, inspectorate de cultură, case de cultură, universităţi populare, penitenciare, alte instituţii, respectiv ONG-uri, etc;
 • Facilitarea unor schimburi de experienţă între persoane fizice sau juridice care au interese comune;
 • Promovarea şi dezvoltarea unor programe specifice turismului şi culturii în şcoli, licee, universităţi;
 • Elaborarea, editarea şi difuzarea de materiale şi cursuri cu caracter metodologic şi statistic, în diverse domenii de formare, perfecţionare şi informare;
 • Sprijinirea persoanelor provenite din cadrul minorităţilor etnice, religioase, rasiale, cu scopul integrării lor în societate, prin programe educaţionale, culturale formative şi promovarea unui dialog deschis cu comunităţi locale, privind respectarea drepturilor şi specificul fiecărui individ, militând pentru reducerea tensiunilor inter-etnice, inter-confesionale, eliminarea tendinţelor xenofobe şi anti-semitice;â
 • Elaborarea şi redactarea de programe şi prestarea unor servicii de consultanţă în domeniile: economic, marketing, management agricol, turism, comercial, piaţa forţei de muncă, etc;
 • Realizarea unor programe şi proiecte specifice protecţiei mediului, reducerii poluării, protecţia faunei şi ecosistemelor aflate în pericol, promovând metode de intervenţie ecologice;
 • Sprijinirea eforturilor de construire, reamenajare, modernizare şi dotare a unor aşezăminte culturale, sociale sau de altă natură, cu scopul desfăşurării în cadrul acestora a unor activităţi cu scop educaţional, cultural, economic, umanitar, caritabil, social sau formativ;
 • Organizarea de programe şi campanii de promovare privind implicarea sociatăţii civile în procesul administrativ teritorial la nivelul consiliilor locale şi judeţene;
 • Organizarea de campanii şi programe a drepturilor omului, copilului, femeilor şi altor categorii aflate în dificultate;
 • Realizează programe şi campanii de promovare a sănătăţii, a unui mod de viaţă echilibrat, a metodelor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, combaterea consumului de substanţe halucinogene şi narcotice, oferind consultanţă de specialitate;
 • Activităţi de promovare a principiilor şi valorilor comunitare, a criteriilor de post-aderare a României la Uniunea Europeană.
 • Accelerarea ritmului de aplicare a aquis-ului comunitar în toate domeniile de activitate şi crearea unui dialog între societate şi organismele abilitate în acest domeniu;
 • Organizarea unor programe de strângere de fonduri;

Asociaţia Culturală Flower Power este acreditată de A.N.O.F.M.B.- Autoritatea Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  şi autorizată pentru cursuri de formare în domeniul comunicării, de către A.N.C.-Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Asociația Culturală Flower Power a participat în perioada 2014-2016, cu programele sale de educație și cu personalul implicat în activitățile sale, ca Partener, la proiectul ABIL-„ABIL – Asistenta individualizata pentru integrarea durabila pe piata muncii apersoanelor vulnerabile”.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/165/6.2/5/142803 2014.

În anul 2016, Asociația Culturală Flower Power a participat la întâlnirile propuse de Ministerul Culturii, în cadrul platormei de dialog cu societatea civilă ”Cultura Vie”, participând la procesul de analiză și feedback asupra Strategiei Naționale în domeniul Culturii.

În 2017, ACFP a derulat în liceele din sectorul 3 Proiectul NonFormal Creativ-proiect dedicat aplicării metodelor de predare din arta actorului pentru dezvoltarea aptitudinilor de scriere creativă în rândul elevilor.

Proiectul a fost selectat spre finanțare de Primăria Sectorului 3, în cadrul procedurii de selecție pentru acordarea de fonduri nerambursabile. Proiectul NonFormal Creativ a dus la scrierea și publicarea unui Manual de Scriere Creativă pentru elevi și a unui Ghid de Exerciții pentru profesorii care vor dori să predea în școli și licee scrierea creativă, ca metodă non-formală de educație în diverse domenii.

Au urmat proiectele ”Ani de liceu-Povești on-air”(2018) dedicat promovării producției de teatru radiofonic și podcast în liceele din sectorul 3 și ”Scenarii ca-n filme” (2019) -dedicat promovării producției de film în licee.

ACFP consideră cultura și educația, principalele obiective ale activității sale, susținând în toate proiectele inițiate și derulate ideea că acestea sunt esențiale în rezolvarea și eliminarea problemelor sociale. Promovarea culturii și educației, încurajarea și finanțarea inițiativelor din acest domeniu susțin crearea bazei necesare pentru dezvoltarea și evoluția întregii societăți.

De aceea, ACFP participă activ, prin toate acțiunile sale, la promovarea valorilor europene la nivel local, național și internațional.

Asociația Culturală Flower Power și-a ales drept o intenție primordială promovarea valorilor și modelelor reale, într-o societate în căutare de repere.

Astfel, în activitățile derulate de membrii asociației au fost invitați să se implice artiști și profesori de notorietate națională și internațională care au acceptat să participe în calitate de mentori și formatori la educarea tinerei generații.

Astfel, Asociația Culturală Flower Power și-a definit drept obiectiv important și comunicarea între generații, în special în domeniul artei teatrale și cinematografice, dar și în domeniile comunicării, managementului cultural și a managementului de proiecte, în general.
Asociația Culturală Flower Power se bucură în prezent de o echipă de tineri colaboratori, specializați în arta teatrală, film și televiziune, managementul proiectelor, pedagogie teatrală și creație audio-video-IT,  care a făcut posibilă derularea mai multor proiecte și programe și crearea unei structuri funcționale: website, materiale promoționale, material didactic, ateliere, producție de spectacol, materiale audio-video dedicate educației, etc.

Asociatia Culturala Flower Power și-a definit, încă de la înființare, liniile de activitate principale si a colaborat până în prezent cu ONG-uri și Instituții Publice sau companii private printre care: UNITER, Teatrul Național din București, Casa de Cultură a Studenților, Centrul de Educație pentru Tineret din Sighișoara, Colegiul Național Elena Cuza, Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 3, Librăriile Carturesti, companiile Petrom, Boromir, Hofigal, Editura Vellant, Editura Arthur.

Dacă doriți să ne susțineți activitățile printr-o donație, apăsați butonul de mai jos ! Vă mulțumim !

Leave a Reply

Optimized by Optimole