conţinuturile paginilor

A început înscrierea elevilor în învăţământul profesional

De luni şi până pe 3 iulie se desfăşoară prima etapă pentru înscrierea elevilor în învăţământul profesional de stat şi în cel dual pentru anul şcolar 2020 – 2021. Pe 6 iulie urmează să fie afişate listele de candidaţi înscrişi.

Înscrierea candidaţilor pentru învăţământul profesional se face pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat şi a foii matricole.

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/ reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V – VIII.

Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei | programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial, prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.

Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie, precizează sursa citată.

Pe 6 iulie are loc afişarea listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite.

La unităţile de învăţământ şi calificările la care numărul candidaţilor înscrişi este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind probele suplimentare de admitere.

Pe 9 iulie are loc calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere.

Pe 10 iulie are loc validarea, de către comisia de admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat. 

Leave a Reply

%d blogeri au apreciat: