conţinuturile paginilor
stiri recente din educatie

Știri recente din educație:Elevii vor primi în fiecare zi lapte

Știri recente din educație:Elevii vor primi în fiecare zi lapte

Din toamnă, copiii vor primi la grădiniță și la școală 3 porții de lapte și 2 porții de produse lactate, față de anii școlari anteriori când se distribuiau 2 porții de lapte și o porție de produs lactat, conform unei hotărâri publicate în Monitorul Oficial. Spre deosebire de anul școlar 2022-2023, bugetul acestui program crește cu aproape 30%.

Este vorba despre Hotărârea nr. 652 din 3 august 2023 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024. 

Programul este pentru cei 1.880.615 preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, după cum se arată în nota de fundamentare.

În anul școlar 2023-2024, bugetul alocat implementării Programului pentru şcoli al României este în valoare de 742.617.000 de lei (pentru anul școlar 2022-2023, suma totală a fost de 578.258.000 lei. Creșterea fața de anul școlar 2022-2023 este de 164.359.000 lei, ceea ce înseamnă o creștere față de anul școlar precedent de circa 28,5%).

Conform Hotărârii de Guvern, limita valorică zilnică/preşcolar/elev este după cum urmează:

a) 0,70 lei pentru porţia de fructe şi legume;

b) 1,11 lei pentru porţia de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf;

c) 0,65 lei pentru porţia de produse de panificaţie.

Raportând sumele la cele de anul trecut, Guvernul alocă aceeași bani. În luna noiembrie a fost aprobată o Hotărâre de Guvern prin care a crescut cu 0.12 bani suma pentru porția de lapte și produse lactate. Concret, la începutul anului școlar 2022-2023, porția de lapte de consum și produse lactate era de 0.99 lei, iar din noiembrie 2022 a ajuns la 1.11 lei.

Câte porții primește un elev/copil de grădiniță

Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de fructe şi/sau legume, 3 porţii de lapte, 2 porţii de produse lactate şi 5 porţii de produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii.

Elementul de noutate pentru anul școlar 2023-2024 îl reprezintă faptul că pe parcursul săptămânii se acordă gratuit 3 porții de lapte și 2 porții de produse lactate față de anii școlari anteriori când se distribuiau 2 porții de lapte și o porție de produs lactat, după cum se arată în nota de fundamentare.

Se pot distribui: mere, pere, struguri de masă, prune, morcovi, păstârnac, ţelină de rădăcină, sfeclă roşie, ardei graşi şi castraveţi, în porţii de cel puţin 100 grame pentru fructe şi cel puţin 200 grame de legume, inclusiv legume sub formă de amestec.

Directorii de școli răspund de respectarea condițiilor de igienă

Directorii unităţilor de învăţământ răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind primirea, depozitarea şi distribuţia produselor, după caz, precum şi de întocmirea evidenţelor prezenţei preşcolarilor/elevilor la distribuţia produselor şi la desfăşurarea măsurilor educative.

Pentru aceasta, directorii de școli vor nominaliza una sau mai multe persoane aparţinând personalului didactic sau personalului educativ, după caz, care îndeplinesc și respectă normele de igienă, conform legislaţiei în vigoare, potrivit notei de fundamentare.

Conform sursei citate, depozitarea produselor în unităţile de învăţământ se face în spaţii special amenajate pentru depozitarea/păstrarea produselor în condiţii de igienă, dotate, după caz, cu echipamente frigorifice, monitorizate din punct de vedere al temperaturii.

Școlile care nu au condiții de depozitare și copiii cu intoleranță la gluten și/sau lactoză

Dacă unităţile de învăţământ nu dispun de condiţiile de depozitare adecvate, porţia/porțiile de produse lactate se pot înlocui cu o porţii de lapte.

Copiii cu intoleranţă la gluten/lactoză şi/sau la orice alt ingredient şi/sau compus şi/sau la orice produs distribuit vor beneficia de produse adecvate situaţiei lor.

Art. 6. – „La cererea motivată a părinţilor, preşcolarii sau elevii care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau lactoză şi/sau la orice alt ingredient sau compus şi/sau la orice produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 5 alin. (3) vor beneficia de produse adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1).”

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”

În nota de fundamentare apare că dreptul de a primi produsele acordate gratuit, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, îl au numai preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri. Pentru a corecta deficienţele actualelor programe şi a clarifica noţiunea de „elev prezent la cursuri”, în programul pentru şcoli al României, prin preşcolar/elev prezent la cursuri se înţelege preşcolarul/elevul care a frecventat cel puţin o oră de curs în ziua de distribuţie.”

Art. 9 – „(11) Prin excepție de la prevederile alin.(4), prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege și preșcolarul/elevul care a participat la cel puțin o oră de activitate didactică în cadrul programelor «Şcoala altfel» şi «Săptămâna verde», preșcolarii/elevii prezenți care efectuează excursii sau tabere pot consuma o porție de produs în ziua/zilele respective, situație în care ajutorul financiar al Uniunii Europene nu se solicită pentru cantitățile aferente.”

Leave a Reply

%d blogeri au apreciat: