conţinuturile paginilor
anul scolar 2023-2024

Anul școlar 2023-2024 va începe în septembrie

Știri recente din educație

Anul școlar 2023-2024 va începe în septembrie și se va întinde pe o durată de 36 de săptămâni în care vor avea loc cursuri.

În cadrul acestui interval, programele “Școala altfel” și “Săptămâna verde” vor fi organizate în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, cu planificarea acestora la decizia fiecărei unități de învățământ. Ambele programe vor fi structurate în module distincte, oferind astfel flexibilitate și adaptabilitate în procesul educațional.

Conform ordinului Ministrului Educației nr. 3.800 din 9 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial, elevii și copiii de grădiniță vor începe noul an școlar pe 11 septembrie 2023 şi se îl vor încheia pe 21 iunie 2024, exceptând anii terminali.

O schimbare importantă în acest nou an școlar este că vacanța de primăvară din 2024 va include perioada sărbătorilor de Paște

Structura anului școlar 2023-2024 – Module și Vacanțe:

Modulul 1 – luni, 11 septembrie 2023 – vineri, 27 octombrie 2023;

Vacanța 1: sâmbătă, 28 octombrie 2023 – duminică, 5 noiembrie 2023;

Modulul 2 – luni, 6 noiembrie 2023 – vineri, 22 decembrie 2023;

Vacanța 2: sâmbătă, 23 decembrie 2023 – duminică, 7 ianuarie 2024;

Modulul 3 – luni, 8 ianuarie 2024 – vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 23 februarie 2024 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București)

Vacanța 3: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024;

Modulul 4 – luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024 – vineri, 26 aprilie 2024 (în funție de decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București);

Vacanța 4: sâmbătă, 27 aprilie 2024 – marţi, 7 mai 2024;

Modulul 5 – miercuri, 8 mai 2024 – vineri, 21 iunie 2024.

Vacanța 5: sâmbătă, 22 iunie 2024 – duminică, 8 septembrie 2024

alendar scolar 2023-2024: Reguli pentru scoli

Ministerul Educației anunță că, in situația suspendării cursurilor, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de invățământ nu se dispun in perioada vacanțelor școlare.

Inspectoratele scolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei, modificari ale structurii anului scolar la solicitarea unităților de învățământ

Acest lucru poate fi solicitat in situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul școlii.

Pentru unitățile de invățământ militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, in funcție de specificul școlii și de specificul specializării/armei, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții in domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei, la cererea conducerii unităților de invățământ, modificări ale calendarului scolar 2023-2024.

Solicitarea de modificare a calendarului scolar 2023-2024 se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de invățământ respectivă/respective. Aprobarea modificării aduse la calendarul școlar se acordă in condițiile asigurării parcurgerii integrale a programei școlare, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele și evaluările naționale.

Când încheie anul școlar elevii din anii terminali

Anul școlar 2023—2024 începe la data de 1 septembrie 2023, se încheie la data de 31 august 2024 și are o durată de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2023—2024 incep la data de 11 septembrie 2023.

Prin excepție, se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se incheie la data de 14 iunie 2024;

c) pentru clasele din invătământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevazute la lit. a) și pentru clasele din invățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se incheie la data de 28 iunie 2024;

d) pentru clasele din invățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de invățământ in vigoare.

Leave a Reply

%d blogeri au apreciat: