conţinuturile paginilor

Părinții trebuie să depună, cerere pentru copiii care fac ore remediale

Părinții trebuie să depună, începând de azi, cerere pentru copiii care fac ore remediale, potrivit calendarului oficial. Activitățile remediale încep pe 8 martie, la o lună de la reluarea școlii în format fizic

Regulile pentru orele remediale apar chiar în ziua în care, conform calendarului, părinții trebuie să înceapă să depună cerere pentru copiii care trebuie să facă ore remediale, 25 februarie 2021, potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 3.300 din 19 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial.

Până acum școlile nu au comunicat încă cine sunt elevii care au nevoie de aceste ore și care sunt eligibili în programul „Școala după școală”, potrivit criteriilor de eligibilitate din metodologie. Procedura prevede mai multe etape.

Pentru a putea demonstra criteriile de eligibilitate de mai sus, elevii trebui să prezinte „documentele justificative”. Acestea sunt:

  • a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului: listă prezentată de către unitatea de învățământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declarație pe propria răspundere în acest sens;
  • b) pentru elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină: lista elevilor corigenți sau cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învățământ;
  • c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate școlare/rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învățământ.

Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ se transmit inspectoratului școlar odată cu solicitările de tranșă, iar copii ale acestora se păstrează la nivelul unității de învățământ”, potrivit regulilor din ordinul citat.

Calendarul programului Școala după Școală

În perioada 25 februarie-2 martie 2021 va avea loc, potrivit calendarului publicat în Monitorul oficial, informarea de către unitățile de învățământ a potențialilor beneficiari și a părinților acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului național pilot de tip „Școala după școală“, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ

Între 25 februarie – 3 martie 2021 are loc și depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program.

Pe 4 martie 2021 școlile transmit inspectoratelor datele cu elevii eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“, dacă există, precum și date privind opțiunile cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ

Pe 5 martie 2021 inspectoratele școlare stabilesc unitățile de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități.

Derularea activităților Programului național pilot de tip „Școala după școală“ în unitățile de învățământ încep pe 8 martie, la o lună după reluarea fizică a cursurilor pentru majoritatea elevilor.

Apoi lunar, în primele 5 zile calendaristice din lună, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară unitățile de învățământ transmit către inspectoratele școlare documentele tehnice aferente derulării activităților remediale din luna precedentă, însoțite de solicitarea de tranșă a sprijinului financiar.

Tot lunar, în primele 10 zile calendaristice din lună, are loc verificarea, la nivelul județului/municipiului București, a documentelor tehnice transmise de către unitățile de învățământ, acordarea avizului tehnic pentru activitățile remediale derulate de unitățile de învățământ și avizarea solicitării de tranșă a sprijinului financiar. Tot aici inspectoratele trimit la Ministerul Educației solicitările de tranșă a sprijinului financiar.

Ministerul Educației verifică apoi și aprobă solicitările de tranșă a sprijinului financiar. După care în primele 15 zile calendaristice din lună virează sumele solicitate de către inspectoratele școlare, în conturile acestora.

Din conturile inspectoratelor, în primele 20 de zile din lună are loc virarea sumelor aprobate în urma solicitărilor de tranșă transmise de către unitățile de învățământ participante la program.

În trei zile de la primirea sumelor, școlile efectuează plățile către personalul didactic implicat în activitățile de educație remedială de către unitățile de învățământ, prevede ordinul.

În calendarul respectiv inspectoratul are doar obligația să verifice și să monitorizeze acordarea corectă a banilor. „Monitorizarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar a îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului și a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost și a modului de implementare a programului la nivelul unităților de învățământ”.

Nu există o monitorizare a calității activităților remediale, iar școala face un raport abia la finalul programului – „Elaborarea de către unitățile de învățământ a raportului final cu privire la derularea Programului național pilot de tip „Școala după școală“ și transmiterea acestuia inspectoratului școlar”

Leave a Reply

Optimized by Optimole
%d blogeri au apreciat: