conţinuturile paginilor

Numărul maxim de elevi pentru fiecare clasă a fost modificat

Numărul de elevi necesar pentru formarea unei clase pentru fundamentarea cifrei de școlarizare la clasa a IX-a din anul școlar următor a fost redus de la maximum 28, la maximum 26 pentru clasele de la filierele teoretice și la 24 pentru celelate tipuri de învățământ secundar superior, liceu și școală profesională, potrivit Ordinului ministrului educației nr 3.164 din 21.01.2020.

Concret, actul normativ modifică ordinul 5.599 dat în septembrie 2020. Articolul 7 din metodologie, punctul 1:

 • constituirea formațiunilor de studiu la clasa a IX-a/a-XI-a și anul I în învățământul de masă se realizează astfel:
  • Învățământ liceal cu frecvență zi, filiera tehnologică și învățământ profesional, inclusiv dual, din 24 de elevi;
  • Învățământ liceal cu frecvență zi filiera teoretică din 26 de elevi;
  • Învățământ liceal cu frecvență zi filiera vocațională, profil sportiv, teologic, pedagogic, precum și la învățământul liceal de artă din 24 de elevi;
  • Învățământ liceal cu frecvență seral și frecvență redusă din 28 de elevi
  • Învățământ liceal cu frecvență seral, filiera tehnologică, ciclul superior din 28 de elevi;
  • Învățământul postliceal, din 28 de elevi .

Ordinul mai modifică și numărul minim pentru clasele organizate cu predare în limba maternă, pentru minorități, de la minimum 5 elevi, la minimum 3.

“Formațiunile de studiu pentru forma de învățământ în limba materna unei minorități, se pot organiza, înființa și funcționa cu efective sub limita mai minimă prevăzută de lege pentru cu până la 3 elevi;

La nivelul învățământului primar cu predare în limba unei minorități naționale, formațiunile de studiu în regim simultan se pot organiza, înființa și funcționa cu efective la jumătatea limitei minime prevăzute de lege; clasele astfel aflate în funcțiune rămân cu același număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ”, potrivit OME 3.164/2021.

Ordinul nou aprobat stabilește numărul elevilor dintr-o formațiune de studiu, număr care se ia în calcul la stabilirea numărului de clase de elevi care se stabilesc pentru anul viitor în privința claselor de început de ciclul liceal/școală profesională. Pe baza acestuia se stabilește cifra de școlarizare și implicit nevoia de norme didactice, adică de posturi pentru profesori.

Pentru clasele formate deja, aflate într-un ciclu de învățământ, numărul de elevi actual se păstrează până la finalul acelui ciclu, preșcolar, primar, gimnazial, liceal.

Leave a Reply

%d blogeri au apreciat: