conţinuturile paginilor

Știri recente din educație: Sancțiuni noi pentru elevi

Știri recente din educație: Sancțiuni noi pentru elevi

Elevii vor putea fi mustrați în fața clasei de cadrele didactice, potrivit ordinului ce modifică Statutul elevului, document obținut de Edupedu.ro. 

Concret, ordinul ar urma să modifice alin. (6) de la art. 16 astfel: “Sancţionarea elevilor sub forma mustrării se poate face în faţa colectivului clasei“.

O altă noutate se referă la faptul că a fost introdusă sancțiunea ca elevii să fie mutați disciplinar la o altă unitate de învăţământ, care dispune de resursele necesare pentru remedierea situației disciplinare și școlare a elevului sancționat, în baza aprobării inspectoratului școlar.

La articolul 16, alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins, potrivit documentului consultat: „(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

  • a) observaţie individuală;
  • b) mustrare scrisă;
  • c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, a sprijinului financiar Bani de liceuBursa profesională;
  • d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
  • e) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, care dispune de resursele necesare pentru remedierea situației disciplinare și școlare a elevului sancționat, în baza aprobării inspectoratului școlar, cu respectarea prevederilor Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
  • f) scăderea notei la purtare sub 6 cu declararea nepromovabilității anului de studiu respectiv.
  • g) preavizul de exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal;
  • h) exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal.

„(8) Sancţiunile prevăzute la alin. (4), lit. c-h, nu se pot aplica în învăţământul primar.

(9) Sancţiunea prevăzută la alin. (4), lit. g și h, nu se poate aplica în învăţământul obligatoriu”.

Dacă se înregistrează mai mult de 2 situații/an școlar în care este aplicabilă sancțiunea de a muta elevul la o clasă paralelă din aceeași școală, atunci se aplică sancțiunea de a muta elevul la o altă unitate de învățământ.

Elevii care au 20 de absențe nejustificate la diferite discipline de studiu/modul ar putea fi mutați la o clasă paralelă, în aceeași școală. În aceeași situație sunt și cei care înregistrează 3 situații/an școlar în care este aplicabilă mustrarea scrisă.

Art. 20 alin. (1) – „Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se aplică de către profesorul diriginte, pentru elevii care:

  • a) înregistrează 3 situații/an școlar,  în care este aplicabilă sancțiunea prevăzută la alin. (4) lit. b);
  •  b) absentează, nejustificat, mai mult de 20 ore la diferite discipline de studiu/modul.

(2) Sancțiunea se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător pentru învăţământul primar, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

(4) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.”

În ordin mai apare că mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ se aplică de către consiliul de administrație, pentru elevii din învățământul gimnazial, liceal și postliceal care absentează mai mult de 40 de ore la diferite discipline de studiu/an școlar. Regula s-ar aplica și pentru cei care înregistrează 2 situații/an școlar în care au fost mutați la o clasă paralelă.

Ce se întâmplă cu elevii ai căror părinți refuză consilierea

Dacă părinții elevilor refuză consilierea, atunci elevii nu pot beneficia de ridicarea sancțiunilor aplicate pentru comiterea actelor de violență.

Ținuta vestimentară la școală, potrivit documentului

În textul ordinului apare că „ținuta vestimentară decentă şi adecvată sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii”. Probabil, în formularea de mai sus s-a strecurat o greșeală de redactare.

Lipsa elementelor de identificare ar putea fi sancționată cu observație și mustrare scrisă.

Ţinuta vestimentară decentă şi adecvată sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii. Acesta poate fi sancționată cu observație sau mustrare scrisă.”

Conform Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ, pe baza căruia școlile își creează propriul regulament de ordine interioară, (n. red. ROFUIP), articolul 187, alin 2, “în unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor…

Leave a Reply

Optimized by Optimole
%d blogeri au apreciat: