conţinuturile paginilor

Standardele pentru predarea online în universități au fost publicate

Standardele pentru predarea online, în universități au fost publicate: camere video deschise pe toată durata activităților online, interactivitate în predare, ponderi maxime de 50-65% pentru online

Activitățile online sincron în universități urmează să aibă ponderi maxime de 60% la licență, 60% la masterat și 65% la doctorat, pentru învățare-predare, dar de circa două ori mai mici în cazul activitățile practice, precizează standardele de calitate pentru folosirea mijloacelor electronice în universități. Agenția de asigurare a calității în învățământul superior (ARACIS) a publicat aceste standarde, precum și ponderile pentru online în fiecare domeniu și pentru fiecare tip de activitate didactică.

Ce spun “Standardele de calitate cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicații practice şi evaluare1, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice

Aspecte organizatorice

“Proiectarea, dezvoltarea și implementarea activităților au în vedere respectarea principiilor învățării și predării centrate pe student și dezvoltarea de resurse, metode și medii de învățare inovative, valorificând instrumente bazate pe tehnologiile informaționale”, arată documentul.

Potrivit acestuia, “Studenții beneficiază de resurse de învățare în format digital interactiv, disponibile pe o platformă informatică securizată, dar și de asistență suplimentară din partea cadrelor didactice, în afara spațiului universitar, elemente ce contribuie semnificativ la facilitarea parcursului academic al acestora și, totodată, la creșterea participării în învățământul terțiar. În vederea valorificării oportunităților furnizate de resursele și platformele informatice, studenții au la dispoziție instrucțiuni clare, detaliat etapizate și ușor de accesat, prezentate sub forma unui ghid.”

Obligațiile instituțiilor de învățământ superior:

 • să se asigure că toți studenții au acces la mijloacele tehnice și informatice necesare pentru a accesa gratuit și adecvat platformele informatice și resursele digitale și pot să desfășoare în bune condiții toate activitățile de învățare, predare, cercetare sau aplicative incluse în planul de învățământ;
 • de a pune la dispoziția studenților servicii de consiliere, cursuri sau seminare destinate susținerii și pregătirii acestora pentru a dezvolta abilități de învățare autoreglată;
 • de a oferi studenților suport tehnic din partea personalului specializat, asistență de tip help-desk etc;
 • de a dezvolta și aplica proceduri și de a realiza materiale suport specifice activităților didactice și de cercetare desfășurate online, tratând inclusiv aspecte care vizează comportamentul sau hărțuirea în mediul online, plagiatul, confecționarea de date, dreptul de proprietate intelectuală.

“Cadrele didactice care desfășoară activități în format online participă la programe de formare continuă pentru dezvoltarea competențelor digitale, și cu privire la abordări pedagogice inovatoare asistate de tehnologie, organizate de, sau cu sprijinul universității”, mai spune documentul.

Aspecte pedagogice specifice

Pe toată durata desfășurării online a activităților didactice, atât cadrele didactice, cât și studenții vor păstra camerele video deschise, în scopul facilitării comunicării”, spun standardele ARACIS.

Documentul mai spune că “resursele de învățare sunt diverse, accesibile, îmbogățite în privința modului de abordare a conținuturilor cât și referitor la forma de prezentare, fiind disponibile studenților, în orice moment, pe platforme informatice”.

Tipurile de resurse de învățare sunt menționate într-o listă care nu este exhaustivă:

 • “cursuri video pre-înregistrate, notițe de curs în format digital, fișiere audio/video, bibliografie cu acces digital, baze de date specifice, facilități de documentare prin internet, simulări, resurse educaționale deschise (RED) etc.”

Standardele mai prevăd că “elaborarea cursurilor și susținerea prelegerilor trebuie să se realizeze în format interactiv, conținuturile să fie prezentate într-o manieră logică și intuitivă, organizate pe unități de studiu secvențiale, ușor gestionabile de către studenți, cu precizarea rezultatelor învățării vizate, incluzând instrucțiuni clare cu privire la ceea ce se așteaptă să fie finalizat, până când, cum și în ce ordine. Navigarea în conținutul materialelor de studiu trebuie să fie logică și intuitivă.”

Se mai preciează că “în materialele de studiu pot fi incluse resurse disponibile pe Internet (videoclipuri, cursuri înregistrate, sarcini de lucru interactive, link-uri către alte resurse digitale etc.), cu scopul de a antrena studenții să participe activ la diversele tipuri de activități de învățare.”

 • E reluată regula, stabilită prin ordonanță de urgență, potrivit căreia “examenele de evaluare pe parcurs, precum și cele de finalizare a studiilor se desfășoară exclusiv în spațiul universitar“, dar se precizează că este “posibilă utilizarea metodelor de evaluare asistate de tehnologie”.
Tehnologii informaționale și de comunicații

Tehnologiile informaționale și de comunicații care pot fi folosite includ, potrivit documentului ARACIS:

 • Dispozitive informatice (calculatoare, tablete, echipamente și instrumente de videoconferință, echipamente multimedia);
 • Acces la Internet cu bandă largă;
 • Resurse digitale specifice (bibliotecă virtuală, inclusiv acces la baze de date de pe calculatoare din afara campusului, canal radio/TV, cloud, site web dedicat, resurse educaționale deschise);
 • Platforme informatice configurate în conformitate cu specificitatea programului de studii, accesibile de pe diferite dispozitive și sisteme de operare;
 • Aplicații pentru comunicarea pe diferite dispozitive, specifice activităților cuprinse în programele de studii sau care permit gestionarea acestora.

Documentul menționează nevoia de securizare a accesului la platformele informatice: acesta, precum și comunicarea cu studenții și studenții doctoranzi “se realizează în mod securizat, utilizând adrese de email instituționale”.

Ponderi maxime pentru predare, învățare, cercetare și aplicații practice în format online sincron

Documentul general prevede un set restrâns de ponderi maxime pentru ciclurile de studii și pentru tipurile de activitate.

Pentru fiecare domeniu în parte, există un document separat, ce include ponderi maxime pentru activitățile teoretice și cele practice.

Ponderi maxime pentru activități online în universități / Sursa: ARACIS

Potrivit documentului, “aceste valori sunt stabilite prin raportare la totalul orelor incluse în planul de învățământ pentru activitățile de predare-învățare, respectiv aplicații practice și de cercetare. Se recomandă ca ponderea să fie păstrată și la nivelul fiecărei discipline”.

Standardele precizează că “aplicațiile practice de tip laborator sau similar se vor desfășura de regulă în format „față în față” în spațiul universitar. Prin excepție, aplicațiile practice, pentru care desfășurarea pe platforme sau utilizând programe informatice specifice conduce la o îmbunătățire a calității actului de învățare – predare, pot fi desfășurate în format online.”

Leave a Reply

Optimized by Optimole
%d blogeri au apreciat: