conţinuturile paginilor

Modificări ale examenului de Bacalaureat, în consultare publică

Examenul de Bacalaureat va suferi modificări.

Acesta va avea o probă scrisă de evaluarea competenţelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun pentru elevii de la toate profilurile.

Examenul va mai cuprinde două probe de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională, o probă de evaluare a competenţelor digitale şi o probă scrisă, facultativă, specifică profilului sau specializării, la alegerea candidatului.

Examenul naţional de Bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au susţinut proba de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională şi proba de evaluare a competenţelor digitale şi au obţinut cel puţin nivelul „independent”;
  • au susţinut proba scrisă de evaluare a competenţelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun şi au obţinut cel puţin nota 6;
  • au susţinut probă scrisă la Limba şi literatura maternă şi au obţinut cel puţin nota 6.

Absolvenţilor care au susţinut proba de de evaluare a competenţelor lingvistice şi proba de evaluare a competenţelor digitale li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală.

Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise şi practice.

Proba scrisă, facultativă, specifică profilului sau specializării nu condiţionează promovarea examenului de Bacalaureat.

Probele scrise facultative, specifice profilului sau specializării, la alegerea candidatului, sunt:

  • pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, din filiera teoretică, o probă scrisă din matematică şi informatică cu accent pe competenţele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
  • pentru profilul real, specializarea ştiinţele-naturii, din filiera teoretică, o probă scrisă din fizică, chimie şi biologie cu accent pe competenţele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
  • pentru profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale, din filiera teoretică, o probă scrisă din istorie şi ştiinţe socio-umane, cu accent pe competenţele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
  • pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică o probă scrisă din limba şi literatura română şi limba şi literatura unei limbi de circulaţie internaţională studiate, cu accent pe competenţele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
  • pentru filiera profesională, o probă scrisă specifică domeniului de pregătire;
  • pentru filiera vocaţională, o probă specifică profilului sau specializării.

Acestea sunt o parte din propunerile din cele două legi ale Educației vor fi lansate în dezbatere publică de miercuri, timp de 35 de zile.

Noile legi ale Educatiei, una pentru învățământul preuniversitar și una pentru cel superior ar trebui să intre în vigoare din septembrie 2023.

Elevii care încep clasa a IX a în anul școlar 2023-2024 vor susține Examenul de Bacaluareat diferit, potrivit propunerilor din noua Lege a Educației, dacă acestea vor fi aprobate.

Leave a Reply

%d blogeri au apreciat: