conţinuturile paginilor

GDPR – NONFORMAL CREATIV

DECLARATIE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Ne bucurăm de interesul manifestat pentru activitățile noastre. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este Asociația Culturală Flower Power. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, A.C:F.P.  respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine A.C.F.P. , în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

[1.] Securitatea datelor
[1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, Asociația Culturală Flower Power folosește website-uri și trimitere de email-uri prin platforme protejate din punct de vedere al acestor date,  în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat.
[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor
[2.1] Vă punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele [4.] și [5.]).

[4] Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul
Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.
Formular de contact general
• Formular de contact (Relatii cu publicul). La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile: nume si prenume, telefon, adresa de email.
• Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
• Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
• Durata de stocare: 12 luni
• Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va vom putea furniza informatiile solicitate.

[5] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul
Asociația Culturală Flower Power prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
Înscrierea la newsletter
• Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile: date de contact și identificare vor fi utilizate doar pentru trimiterea buletinului informativ. La trimiterea newsletter vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare
• Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
• Temei: Consimțământul
• Durata de stocare: Atât timp cât se trimite newsletterul, până la dezabonare.
Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti primi newsletter.

[6.] Drepturile persoanelor vizate
Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:
[6.1] Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.
[6.2] Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.
[6.3] Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.
[6.4] Dreptul la limitarea procesării
Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:
– contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
– procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,
– nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau
-ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
[6.5] Dreptul la transmiterea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziț
ie datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de Asociația Culturală Flower Power, printr-o notificare la adresa de e-mail as.cult.flowerpower@gmail.com

[7.] Date de contact
Responsabil:
Asociația Culturală Flower Power
email: as.cult.flowerpower@gmail.com

%d blogeri au apreciat: