conţinuturile paginilor

Elevii capabili de excelență pot promova doi ani de studii într-unul

Știri pentru părinți și copii.

Elevii capabili de excelență pot promova doi ani de studii într-unul

Colegiile naționale care înființează clase de excelență trebuie să obțină statut de unitate-pilot de excelență. În aceste unități-pilot, elevii capabili de excelență pot promova doi ani de studii într-unul.

Ei pot desfășura activități suplimentare, arată ministrul educației, Sorin Cîmpeanu.

El prezintă, într-un comunicat emis la sfârșitul săptămânii trecute, după discuții cu reprezentanții colegiilor naționale, că după introducerea noilor legi elevii capabili de excelență pot promova doi ani de studii într-un an școlar.

În acest context, ministrul și-a reafirmat sprijinul pentru prevederea din proiectele de legi ale educației potrivit căreia admiterea în clasa a IX-a se poate face prin concurs la colegiile naționale. Propunerea a fost ținta multor critici în ultimele săptămâni.

Ministrul arată că această formă de acces în colegiile naționale “introduce un echilibru între excelență și echitate”.

Ministerul Educației pune pe primul loc, pe o listă de 10 “transformări” ce ar urma să fie generate de noile legi, “admiterea în clasa a IX-a în unitățile de învățământ cu statut de colegiu național”:

  • “1. Admiterea în clasa a IX-a în unitățile de învățământ cu statut de colegiu național introduce un echilibru între excelență și echitate, inclusiv prin posibilitatea ca acestea să organizeze concurs propriu de admitere pentru „maximum 90% din totalul locurilor pentru clasa a IX-a”. (…)”

Sorin Cîmpeanu spune că cele zece puncte au fost “clarificate” într-o dezbatere cu reprezentanți ai 211 colegii, pe tema “Susținerea excelenței și admiterea în clasa a IX-a”.

Oficialul afirmă că aceasta ar fi fost a 25-a dezbatere sub egida pachetului legislativ “România Educată”.

Cele 10 “transformări” descrise de ministru în urma discuțiilor cu reprezentanții colegiilor naționale:

1. Admiterea în clasa a IX-a în unitățile de învățământ cu statut de colegiu național introduce un echilibru între excelență și echitate, inclusiv prin posibilitatea ca acestea să organizeze concurs propriu de admitere pentru „maximum 90% din totalul locurilor pentru clasa a IX-a”. Consolidarea și creșterea autonomiei unităților de învățământ capabile de performanță este esențială. 

2.Colegiile naționale care înființează clase de excelență trebuie să obțină statutul de unitate-pilot de excelență prin ordin al ministrului educației. Procedura de acordare a statutului de unitate-pilot de excelență se aprobă prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Excelență. 

3. În unitățile-pilot de excelență se pot desfășura activități suplimentare de învățare cu elevii capabili de excelență. Elevii înscriși în formațiunile de studiu din aceste unități beneficiază de programe educative care le respectă particularităţile de învăţare şi de orientare a excelențeiAceste programe vizează aprofundarea învăţării și presupun gruparea pe abilităţi, respectiv îmbogăţirea curriculumului cu noi domenii de mentorat şi transfer de competenţă, de accelerare a promovării, conform ritmului individual de învăţare. Resursele umane, curriculare, informaţionale, materiale şi financiare pentru susţinerea elevilor capabili de excelență se asigură de Ministerul Educației, prin DJIP/DMBIP, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei. 

4. Absolvenții clasei a VIII-a pot fi înscriși în clasa a IX-a fără susținerea evaluării naționale sau a concursului de admitere la colegiul național și peste numărul maxim de elevi cuprins în respectiva formațiune/clasă, dacă au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației. 

5. Sistemul de educație susține și motivează excelența în învățare în sensul atingerii maximumului de potențial al fiecărui elev, excelența în predare, stimularea modelelor de bune practici din rândul cadrelor didactice, dar și excelența instituțională. 

6. Centrul Național pentru Excelență va iniţia acţiunile de identificare şi promovare a elevilor capabili de excelență, va elabora și asigura implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a elevilor capabili de excelență. 

7. Se vor aloca resursele necesare pentru organizarea activității de pregătire a loturilor olimpice naționale/ judeţene/ ale municipiului Bucureşti. 

8. Elevii capabili de excelență pot promova doi ani de studii într-un an şcolar la decizia unităţii de învăţământ, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

9. Sistemul formal de educație trebuie să fie flexibil pentru a răspunde nevoilor diverse ale celor implicați și, concomitent, să susțină excelența în învățare și în predare. 

10. Educația este o prioritate reală la toate nivelurile, iar împreună ne asumăm responsabilități pentru susținerea acesteia, astfel încât să fie accesibilă tuturor, în mod echitabil și în concordanță cu interesul, cu abilitățile și cu potențialul fiecărui elev.” 

Leave a Reply

%d blogeri au apreciat: